COMPLEXUL OTOPENI

Traian Băsescu – "considerați că v-am consultat"!

O poveste lungă.

with 2 comments

Spuneam într-un post anterior că povestea retrocedării unor imobile naționalizate familiei mele este o adevărată odisee, care durează deja de aproape 9 ani și încă nu s-a încheiat. Dar umilitoare, în special, este cea a unui imobil din strada Popa Tatu. Mă gândeam să vă povestesc acest episod și nu știam de unde să încep. Am găsit, însă, o notificare pe care, în disperare de cauză, am trimis-o primăriei, amenințând membrii comisie pentru aplicarea legii 10 cu plângeri penale pentru abuz în serviciu. Lectura acestei notificări este, cred eu lămuritoare atât pentru firul întregii istorii, cât și pentru calitatea actului administrativ din România. O reproduc integral mai jos cu mențiunea că este redactată în numele unchiului meu, domiciliat în America.

NOTIFICARE

Subsemnatul, Basoc Dan Paul, cetatean roman cu domiciliul în Statele Unite ale Americii, si cu domiciliul ales in vederea comunicarii actelor de procedura la Basoc Octavian, avand in vedere ca:

1. La 7 ani si jumatate de la depunerea notificărilor ce fac obiectul dosarelor administrative nr. 16619/2001, 16618/2001, 16617/2001 procesul de retrocedare nu este finalizat.

2. La data de 26.08.2005 Primarul Municipiului Bucuresti a emis Dispozitia nr. 4654 prin care i se restituiau în natură lui Boloian Nubar mai multe apartamente în imobilul din strada Popa Tatu nr. 83, Sector 1, inclusiv apartamentul vândut de acesta autorilor mei Basoc Gheorghe si Basoc Elena inainte de nationalizare.

3. La data de 01.03.2006, după 4 ani si jumătate, Primarul Municipiului Bucuresti a emis în mod gresit și incomplet Dispozitia nr. 5417 prin care îmi erau retrocedate mai multe bunuri din imobilul situat în Strada Popa Tatu nr. 83, Sector 1. Au fost inversate doua suprafețe de teren și a fost omisă de la restituire o constructie. În consecintă, nu se poate face întabularea acestei proprietăti. Paradoxal este că toate bunurile care îmi apartin în imobilul sus mentionat sunt trecute absolut corect în Dispozitia nr. 5414, emisă în aceeasi zi, către Boloian Nubar ca exceptate de la restituire pentru că fuseseră deja înstrăinate.

4. La data de 15.06.2006 am depus la dosar o solicitare de modificare a Dispozitiei 5417 și nu numai că nu s-a operat modificarea dar, dupa aproape trei ani, nu am primit niciun raspuns. Am depus această cerere cu ocazia unei audiente la seful de atunci al Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 – dl. Ludovic Orban – care, în prezenta mea, a scris pe cerere: “să se modifice potrivit solicitării notificatorului”. Indicatia sa nu a fost respectată.

5. La data de 05.10.2006, Primarul Municipiului Bucuresti a emis în mod gresit Dispozitia nr. 6350 prin care imi sunt acordate masuri reparatorii pentru teren si constructie demolată din Calea Rahovei nr. 107. Suprafata de teren mentionată în dispozitie este mai mare decât mi se cuvine potrivit documentelor originale de vânzare-cumpărare, aflate în dosar.

6. La data de 21.09.2007 am depus o cerere de urgentare a modificarii dispozitiilor nr. 5417 si 6350, dar nu am primit nici un răspuns. În urma acestei solicitări nu s-a operat nici o modificare.

7. La data de 03.12.2007, Comisia pentru aplicarea Legii nr.10/2001, prin director executiv adjunct Ana Sandu, îmi solicita o autorizatie de costruire dupa 1946 pentru imobilul situat in Strada Popa Tatu nr. 83, corp B, desi eu am depus la dosar tot ceea ce trebuia legal sa depun, iar Comisia a avut nu mai putin de 6 ani la dispozitie pentru a cere astfel de documente unitatii detinătoare – Rom Vial SA – institutie aflată în subordinea PMB.

8. La data de 12.12.2007 am depus un document prin care am explicat, la solicitarea Comisiei, ca nu dispun de nici o autorizatie de constructie pentru corpul B din strada Popa Tatu nr. 83. In text, am solicitat, din nou, modificarea dispozitiei 5417. Nu s-a operat nicio modificare si nu am primit nici un raspuns la aceasta solicitare.

9. La data de 28.01.2008 am depus un document emis, la solicitarea mea, de Rom Vial SA, prin care atestă ca nu deține nici o autorizatie de niciun tip pentru corpul B din strada Popa Tatu nr. 83. Din nou am cerut reanalizarea dosarului si modificarea Dispozitiei 5417. Nu s-a operat nicio modificare si nu am primit nici un raspuns la aceasta solicitare.

10. La data de 19.03.2008 am depus o nouă cerere de modificare a Dispozitiei 5417. In urma acestei cereri nu s-a operat nicio modificare si nu am primit niciun raspuns.

11. La data de 06.09.2008 am depus la secretariatul Primarului General o solicitare de modificare a dispozitiilor 5417 si 6530 explicând situatia si anexând încă o data documentele originale de vânzare-cumpărare împreună cu toate solicitările depuse anterior. In urma acestei cereri nu s-a operat nicio modificare si nu am primit niciun răspuns.

12. La data de 05.11.2008 am depus o solicitare de modificare a dispozitiilor 5417 si 6350 mentionând exact continutul modificărilor necesare. In urma acestei cereri nu s-a operat nici o modificare si nu am primit nici un raspuns.

13. La data de 16.12.2008 am depus o notă emisă la solicitarea mea de catre Oficiul pentru Cadastru si Publicitate Imobiliară Bucuresti prin care se atestă faptul că pentru adresa din Popa Tatu nr. 83 nu exista număr cadastral si nu este deschisă carte funciară.

14. La data de 15.04.2009, la solicitarea Cristinei Șetran, director al Directiei Evidentă Imobiliară si Cadastrală, PMB solicită Administratiei Fondului Imobiliar planul-releveu al imobilului din Popa Tatu nr. 83, desi a avut la dispozitie nu mai putin de 7 ani si jumatate pentru a solicita astfel de documente. Un plan și un istoric al imobilului din Popa Tatu 83 am obtinut subsemnatul de la Rom Vial SA in data de 24.04.2009 si l-am depus la dosarul 16619 în aceea si zi,

vă notific

ca în 30 de zile de la primirea prezentei să emiteti dispozitiile corespunzătoare dosarelor 16619, 16618 si 16617.

În caz contrar voi face toate demersurile necesare, inclusiv de natura penala, in relatie cu fiecare membru al Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, pentru angajarea raspunderii juridice a celor vinovati de prezenta stare de lucruri.

pentru BASOC DAN PAUL
OCTAVIAN BASOC

Data
29.04.2009

Până azi numai dosarul 16619 a fost, în sfârșit, rezolvat.

Advertisements

Written by odojak

September 22, 2009 at 8:57 pm

Posted in Eu și statul

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] 1) Octavian Basoc prezintă pe larg pe blogul său odiseea restituirii unor imobile naționalizate (adică furate) familiei sale, de către […]

    • Hehehe! Am rezolvat un caz din patru. Mai e mult până departe…

      odojak

      October 7, 2009 at 2:36 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: